Metodinė diena – diskusija ,,Kolegialus bendradarbiavimas švietimo pagalbos srityje“

2022 m. birželio 14 dieną Tauragės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje lankėsi Telšių pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės. Susitikimo metu buvo aptartos Įtraukiojo ugdymo švietimo įstaigose aktualijos, patiriami iššūkiai bei sprendimų galimybės, pasidalinta gerąja patirtimi.
Bendradarbiavimas suteikia galimybę įgyti naujų žinių ir kompetencijų bei praplėsti patirtis švietimo pagalbos teikimo srityje.