Paslaugos

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro teikiamų paslaugų įkainiai nuo 2023 m. rugpjūčio 30 d. >>>

Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos pažyma. >>>