UTA iniciatyvos

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo gerosios patirties pavyzdžiai 2023 m.

2023-01-16 Tauragės dekanato katalikų tikybos mokytojų susirinkimas – gerosios patirties sklaidos popietė „Pokyčiai atnaujintoje katalikų tikybos programoje“ >>>

2023-01-27 Seminaras ugdymo įstaigų vadovams, metodinių grupių pirmininkams  „Mokyklos bendruomenės sprendimai ir susitarimai diegti atnaujintą ugdymo turinį >>>

2023-02-22 Rajono metodinės tarybos ir UTA koordinavimo komandos susirinkimas >>>

2023-02-24 #EnergySmartSTART programos seminaro modulis „Klimato kaita, atsinaujinanti energetika ir energetinis efektyvumas. Integracija su atnaujintomis ugdymo programomis“ >>>

2023-03-22 Seminaras ,, Mokymo strategijos: kaip ir ko mokysime atnaujinus anglų kalbos ugdymo turinį“ >>>

2023-04-04 Priešmokyklinio ugdymo gerosios patirties sklaidos popietė ,,Ieškojimai, atradimai ir sėkmės“ >>>

2023-04-12/13 Seminaras „Gamtamokslinis ugdymas ir STEAM veiklos: iššūkiai ir galimybės” >>>

2023-05-05 Apskrito stalo diskusija su Šilutės priešmokyklinio ugdymo pedagogais – „Ieškojimai, atradimai ir sėkmės, dirbant su priešmokyklinio ugdymo atnaujinta programa“ >>>

2023-05-26 Metodinės tarybos ir UTA komandos į Metodinė diena Telšių ,,Kranto” progimnazijoje ir Telšių STEAM centre >>>

2023-05-30 Švietimo įstaigų vadovų į metodinė diena „STEAM krypties veiklų veiksmingumas ugdymo procesui. Pasiruošimas atnaujinto ugdymo turinio diegimui“ >>>

2023-06-16 Rajono matematikų metodinė diena >>>