Struktūra ir kontaktai

Struktūra

Kontaktai

Įm. kodas 195450233
Adresas: Aerodromo g. 6, 72186 Tauragė
Tel. +370 446 62 018
El. p. info@tauragespmmc.lt
A. s. LT25 4010 0416 0008 0213

Centro darbuotojai

Direktorė
Rita Katauskienė
El. p. rita.katauskiene@tauragespmmc.lt
Mob. tel. +370 655 32812

Vyr. buhalterė
Svetlana Dapkienė
El. p. svetlana.dapkiene@tauragespmmc.lt
Mob. tel. +370 659 77617

Veiklų administratorė
Vida Mejerienė
El. p. vida.mejeriene@tauragespmmc.lt
Mob. tel. +370 620 53216

IT priežiūros specialistas
Gintautas Beržinis
El. p. gintautas.berzinis@tauragespmmc.lt

Kvalifikacinė tarnyba

Metodininkė
Inga Murauskaitė
El. p. inga.murauskaite@tauragespmmc.lt
Mob. tel. +370 687 46983, tel. +370 446 62018

Metodininkė
Vilma Vaičekauskienė
El. p. vilma.vaicekauskiene@tauragespmmc.lt
Mob. tel. +370 662 74215, tel. +370 446 62018

Pedagoginė psichologinė tarnyba

Pedagoginės – psichologinės tarnybos vedėja, specialioji pedagogė
Lina Visockienė
El. p. lina.visockiene@tauragespmmc.lt
Mob. tel. +370 669 00365

Psichologė
Vaida Mačiulienė
El. p. vaida.maciuliene@tauragespmmc.lt
Mob. tel. +370 698 05630

Psichologė
Jolanta Daugalienė
El. p. jolanta.daugaliene@tauragespmmc.lt
Mob. tel. +370 698 05630

Logopedė
Silvija Jankuvienė
El. p. silvija.jankuviene@tauragespmmc.lt
Mob. tel. +370 698 05630

Socialinė pedagogė
Inga Stonienė
El. p. inga.stoniene@tauragespmmc.lt
Mob. tel. +370 698 05630

Surdopedagogė
Anita Juščiūtė
El. p. anita.jusciute@tauragespmmc.lt
Mob. tel. +370 698 05630

Raštvedė
Danguolė Verpečinskaitė
El. p. danguole.verpecinskaite@tauragespmmc.lt
Mob. tel. +370 698 05630

STEAM atviros prieigos centras

STEAM centro vedėja
Lina Obadauskė
El. p. lina.obadauske@tauragespmmc.lt, taurage@steamlt.lt
Mob. tel. +370 663 73146

Neformaliojo švietimo organizatorė/projektų koordinatorė
Ramutė Valančienė
El. p. ramute.valanciene@tauragespmmc.lt

Gamtamokslinė laboratorija

Metodininkė
Žydrė Danusienė
El. p. zydre.danusiene@tauragespmmc.lt

Laborantė
Galina Naryškina
El. p. galina.naryskina@tauragespmmc.lt

Mechatronikos laboratorija

Metodininkas
Darius Jakaitis
El. p. darius.jakaitis@tauragespmmc.lt

Laborantas
Saulius Gerdauskas
El. p. saulius.gerdauskas@tauragespmmc.lt

Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorija

Metodininkė
Jūratė Ačė
El. p. jurate.ace@tauragespmmc.lt

Fizikos laborantė
Nijolė Burbienė
El. p. nijole.burbiene@tauragespmmc.lt

Laborantas
Sigitas Ozgirdas
El. p. sigitas.ozgirdas@tauragespmmc.lt