Veiklos sritys

Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro įsteigimo data – 1998-01-01.

Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga, kodas 950.

Centro veiklos rūšys:

  • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
  • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
  • kitas mokymas, kodas 85.5;
  • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
  • moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas 72.

Centro veiklos tikslas – sudaryti sąlygas rajono pedagogų profesinei saviugdai ir bendravimui, skleisti švietimo reformos pozityvią patirtį, teikti rajono visuomenei neformaliojo švietimo paslaugas. Didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams. Ugdyti mokinių kompetencijas ir stiprinti praktinius gebėjimus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse (toliau – STEAM). Tobulinti mokytojų kompetencijas STEAM mokslų srityje.