Projektas „5P: pamatau, pauostau, paliečiu, paragauju, paklausau“

Pasaulį pažįstame per pojūčius. Pakankama sensorinė integracija mums leidžia žaisti, mokytis ir dirbti, lavinti įgūdžius, ugdyti savęs suvokimą, naudotis savireguliacija.

Edukacijų metu patyrėme daug gražių ir įdomių potyrių. Jose vaikai eksperimentavo, stebėjo, tyrinėjo bei kartu su kitais vaikais išgyveno atradimo džiaugsmą, nuostabą.

Projektą „5P: pamatau, pauostau, paliečiu, paragauju, paklausau“ finansavo Tauragės rajono savivaldybė

Projektą inicijavo ir įgyvendino Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras bei Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla.

Tauragės rajono dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytojų metodinis susirinkimas

2023-09-22 Tauragės Švč. Trejybės parapijos namuose vyko Tauragės rajono dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytojų metodinis susirinkimas. Susirinkimo svečiams ir mokytojams tikra skraidinančia atgaiva po darbo dienos tapo Tauragės Žalgirių gimnazijos muzikos mokytojos Editos Bartkienės paruoštų mokinių Kamilės Šlepavičiūtės ir Martynos Juozupaitytės koncertas.

Susirinkime kalbėjo svečiai: Dekanas Marius Venskus, TVKC vadovas Rimantas Gudlinkis, Tauragės PMMC direktorė Rita Katauskienė. Tauragės Žalgirių gimnazijos dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytoja Loreta Balčiuvienė pateikė Tauragės dekanato tikybos mokytojų veiklos ataskaitą už 2022-2023 m.m. ir savo kaip dekanato tikybos mokytojų koordinatorės pareigas perdavė Tauragės ,,Šaltinio” progimnazijos tikybos mokytojai Viktorijai Juknaitei -Davidavičei.

Loreta Balčiuvienė
Už nuotraukas dėkojame Linai Buchlickajai

Mokytojų vasaros stovykla Tauragėje

Birželio 28-30 d. į Tauragės STEAM atviros prieigos centrą sugūžėjo visas pulkas mokytojų iš įvairių Lietuvos regionų pasisemti praktinių žinių ir idėjų ugdymo procesui paįvairinti. Šios stovyklos – kvalifikacijos tobulinimo programos „STEAM ugdymas – inovatyvus ir integralus veiklos organizavimas“ tikslas – padėti mokytojui įgyti reikiamų dalykinių kompetencijų, siekiant kokybiško ir veiksmingo pasiruošimo praktiniam, kūrybiniam darbui.

Plačiau:
Prabėgo mokytojų vasaros stovykla Tauragėje

Vaikų vasaros poilsio stovykla „STEAM atostogos“

Birželio 19-23 d. Tauragės STEAM atviros prieigos centras buvo pilnas vaikų šurmulio. Jaunieji tyrinėtojai susirinko į vaikų vasaros poilsio stovyklą „STEAM atostogos“. Žaidė įvairius susipažinimo žaidimus, pynė draugystės apyrankes bei linkėjimų voratinklį, gamino sapnų gaudyklę. Mokėsi kristalų auginimo paslapčių, tobulino mikroskopavimo įgūdžius, džiaugėsi mechatronikos/IT laboratorijos siūlomomis veiklomis. Iš druskos tešlos mokiniai lipdė savo sugalvotas figūras, jas džiovino ir dažė. Tyrė vandens kokybę ir darė išvadas.

Plačiau:
Praūžė vaikų vasaros poilsio stovykla „STEAM atostogos“

Grupiniai skaitymo ir rašymo užsiėmimai 1 klasės mokiniams

2023 m. kovo – gegužės mėnesiais Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko grupiniai skaitymo ir rašymo užsiėmimai 1 klasės mokiniams. Užsiėmimų metu lavinome foneminę klausą, garsinę analizę bei sintezę. Pasitelkiant įvairias užduotis mokėmės kurti pasakojimus, tobulinome skaitymo ir rašymo įgūdžius. Taip pat mokėmės suteikti pagalbą draugui, dirbti komandoje.

Mamos diena su šypsena

Nuoširdžiausia vaikų šypsena, gražiausios gėlės, saldžiausias sausainis – Tau, Mamyte!

Projektą “Motinos diena su šypsena” finansuoja Tauragės rajono savivaldybė.

Projektą inicijavo ir įgyvendino: Maltos ordino pagalbos tarnyba, Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras ir Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla.

Kūrybinių darbų paroda – konkursas „STEAM Velykinis kiaušinis“

Kartu su pavasariu kasmet sulaukiame ir Šv. Velykų – didžiausios pavasario šventės. Ši šventė simbolizuoja viską, kas siejasi su pavasariu: atgimimą, atsinaujinimą, naują pradžią. Šiais laikais Velykos yra švenčiamos įvairiai, tačiau pagrindinis paprotys išlikęs tas pats – kiaušinių marginimas.

Tauragės STEAM atviros prieigos centras įvairaus amžiaus mokinius kvietė į kūrybinių darbų konkursą – parodą „STEAM Velykinis kiaušinis“, kurio tikslas – skatinti mokinių kūrybinius įgūdžius, lavinti meninius, estetinius gebėjimus ir saviraišką, puoselėjant švenčių tradicijas. Konkurse – parodoje dalyvavo beveik 200 Tauragės rajono ugdymo įstaigų mokinių.

Mokiniai, dirbdami individualiai arba komandose, naudojo įvairias meninės raiškos priemones ir technikas bei kūrė STEAM velykinius kiaušinius. Kūrybinių darbų vertinimui buvo sudaryta 5 narių komisija iš įvairių Tauragės miesto įstaigų. Darbai buvo vertinami pagal 5 kriterijus: kūrybiškumas atskleidžiant temą, išraiškingas technikų taikymas ir pasirinkimas, originalumas, integracija su STEAM ugdymu ir bendras estetinis vaizdas. Vertinimo komisija išrinko po 3 geriausius darbus kiekvienoje amžiaus grupėje (priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio).

Balandžio 5 d. vyko konkurso – parodos atidarymo renginys. Visi konkurso dalyviai gavo padėkas. I, II, III vietos nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais, Tauragės Šv. Trejybės parapijos įsteigtais prizais ir padėkomis bei dalyvavo Velykinėje edukacijoje, kurią vedė Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro darbuotojos. Edukacijos dalyviai klausėsi istorijos apie Velykų bobutę ir mokėsi marginti kiaušinius su vašku.

Džiaugiamės, kad vaikai įjungė savo vaizduotę ir kūrybiškumą, kuriant spalvingus ir unikalius STEAM Velykinius kiaušinius. Kūrė, eksperimentavo, pridėjo įvairių dekoro elementų ir t.t. Kiaušinių marginimas išlaisvino vaikų meninius gebėjimus, kūrybišką mąstymą, teigiamai veikė vaiko psichiką, teikė malonumą.

Kūrybinių darbų paroda Tauragės STEAM atviros prieigos centre veiks iki balandžio 21 d.

Konferencija – praktikumas ,,STEAM – rytojaus pasaulio kūrėjams 2“

Š. m. kovo 17 d. Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro padalinio STEAM atviros prieigos centro organizuojama konferencija – praktikumas „STEAM – rytojaus pasaulio kūrėjams 2“ jau antrąjį kartą į gražų būrį sukvietė švietimo bendruomenę. Džiaugiamės, kad vis daugiau mokinių ir mokytojų atranda STEAM ugdymo žavesį. STEAM ugdymas – tai pirmiausia išlaisvintas kūrybiškumas ir vaizduotė, kurie padeda mokiniui pasiekti sėkmę, nes nėra didesnio džiaugsmo kaip atradimo džiaugsmas. Tą atradimo džiaugsmą patyrė mokytojų ir 8-12 klasių mokinių komandos iš viso Tauragės regiono – Pagėgių, Šilalės, Jurbarko ir Tauragės. Renginyje dalyvavo 120 mokinių, 20 mokytojų, daugiau nei 10 Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojų bei kviestinių svečių iš įvairių įstaigų.

Konferencijos – praktikumo dalyvius sveikino Tauragės rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jūratė Veisienė, Tauragės rajono savivaldybės mero patarėjas Tadas Rapolavičius, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys, Tauragės verslininkų asociacijos narys, „žaliųjų“ idėjų puoselėtojas Sigitas Mičiulis, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro direktorė Rita Katauskienė bei STEAM centro vadovė Lina Obadauskė.

Konferencijos moderatorius Šilalės kultūros centro kultūrinių veiklų koordinatorius, kultūros projektų vadovas Algirdas Šaulys kėlė klausimą, kodėl STEAM ugdymas yra toks svarbus? Atsakymas gana paprastas – tai vienas šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejantis ugdymą su pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu bei formuojantis mokinių kritinį mąstymą, problemų sprendimo gebėjimus.

Pranešimus konferencijoje skaitė Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai: doc. dr. S. Urbonienė „Kas ta matematika ir kam ji reikalinga? Ką veikia matematikai?“, lekt. R.Baublys „Ar klimato kaita paveiks Lietuvos upes ir ežerus“, dr. E.Ščiglinskas „Multimedijos technologijos: tarp iliuzijos ir realybės“, doc. dr. G.Kacienė „Kas žydi vandenyje? Sužinok apie vandens taršą ir jos poveikį ekosistemai“. Džiaugiamės, kad prie dėstytojų komandos prisijungė VDU 4-o kurso studentė, tauragiškė, buvusi Tauragės „Versmės“ gimnazijos mokinė Ema Šilerytė, kuri pristatė bakalaurinio darbo tyrimą „Tauragės miesto įtaka Jūros upės vandens kokybei“.

Praktines veiklas vedė doc. dr. V.Baublys ir dr. V.Tubelytė Nuo genų baltymų link“, doc. dr. D.Miškelytė „Paviršinio vandens kokybės nustatymas“, doc. dr. I.Šatkauskienė „Mikroskopai: pamatyk nematomą ir fantazuok“, doc. dr. M. Maciulevičius „3D animacija“, prof., hab. m. dr. V.Mildažienė – „Gyvybės kapsulės (Kaip tirti augalų sėklas)“. Kiekvieno praktinio užsiėmimo metu mokiniai turėjo patys atlikti dėstytojų parengtas užduotis, ieškoti atsakymų, užduoti klausimus, nebijoti suklysti ir dar kartą bandyti. Juk tik bandydami žengsime pirmąjį žingsnį į sėkmę.
Atidžiausiems, labiausiai įsitraukusiems į paskaitas, greitai ir sumaniai atsakiusiems į klausimus renginio moderatorius įteikė po atminimo dovanėlę.

Šiuolaikiniam ugdymui svarbu ne vien teikti žinias ir mokyti informaciją įsiminti ir atkartoti. Būtina drąsinti mokinius apsvarstyti įvairias prielaidas, analizuoti skirtingus požiūrius, priimti argumentuotus sprendimus. Įrodymais pagrįstas mokymasis per praktinį patyrimą motyvuoja mokinius, skatina labiau domėtis, tyrinėti, taikyti ir kurti. Labai malonu, kad ši konferencija ne tik suteikė daug žinių, gerų įspūdžių, bet padėjo bendrauti ir susirasti naujų draugų.

Už pagalbą ir paramą, organizuojant renginį, nuoširdų AČIŪ tariame Tauragės „Aušros“ progimnazijai, Tauragės rajono savivaldybei, Tauragės apskrities verslininkų asociacijai, UAB „TopasLT“, UAB „Meduolis“, reklamos agentūrai „Reklamuokis“ ir UAB „Verslas kitaip“.

„Studijuok menų mokslą, studijuok mokslo meną. Ugdykis savo pojūčius, mokykis matyti. Suprask, kad viskas siejasi su viskuo.“
Leonardo da Vinci