Mūsų naujas interneto puslapis https://sctaurage.lt

Vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 1 -31 ,,Dėl Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro pavadinimo pakeitimo ir Tauragės švietimo centro nuostatų patvirtinimo“, mūsų įstaigos pavadinimas iš Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras pakeistas į Tauragės švietimo centras (sutrumpintas pavadinimas – TŠC).

Juridinio asmens kodas ir kiti rekvizitai lieka tie patys.

Visa nauja informacija bus skelbiama tinklalapyje https://sctaurage.lt

Tauragės švietimo centras tęs Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro veiklas, vykdys visus įsipareigojimus.

Akimirkos iš susitikimo su lenktynininku Roku Baciuška

Paskutinio šiais metais VDU GIFTED programos modulio metu mokinius Tauragėje aplankė žymus lenktynininkas Rokas Baciuška. Rokas – profesionalus lenktynininkas iš Tauragės, žinomas visame pasaulyje. Buvo diskutuota apie talentą ir gabumus, profesijos kelio pasirinkimą, psichologinius aspektus (tikslas – laimėti!, o ką daryti ir kaip susitaikyti su pralaimėjimu). Vaikai, atlikę iš Roko gautą užduotį, buvo įvertinti. Geriausias piešinio, atspindinčio lenktynininko bagį, autorius – Eglė – gavo dovaną – pasivažinėjimą bagiu kartu su pačiu lenktynininku. Reflektuojant mokiniams labiausiai įstrigę žodžiai: tikslas – nugalėti, šeimos palaikymas, finansinė parama, norint pasiekti aukštumų.

Susitikimas su Sniego gniūžtė koordinatoriumi

Prieš 18 metų užsimezgusi draugystė tęsiasi. Penktadienio popietę su paauglių bendravimo grupe
„Savas“ narias susitiko ilgametis tarptautinės jaunimo judėjimo „Sniego gniūžtė“ koordinatorius
Lietuvoje Jack Irwin. Su paaugliais grupėje diskutavome apie narkotinių medžiagų paplitimą, vartojimo
tendencijas jaunimo tarpe bei prevencinį darbą. Mums buvo šilta ir gera bendrauti bei būti kartu.

Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti projekto „STEAM ekosistemos sukūrimas / plėtojimas – jaunųjų tyrėjų galimybių plėtra“ (Nr. 10-066-P) partnerių atrankos konkurse

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kviečia teikti paraiškas dalyvauti projekto „STEAM ekosistemos sukūrimas / plėtojimas – jaunųjų tyrėjų galimybių plėtra“ Nr. 10-066-P (toliau – Projektas) partnerių atrankos konkurse.

Projekto partnerių atrankos tikslas – siekiant Projekto įgyvendinimo tikslų atrinkti tinkamiausius Projekto partnerius, įgyvendinsiančius pasiūlytus savo veiklos/-ų planus, orientuotus į STEAM ugdymo ekosistemos plėtrą, mokinių ir mokytojų kompetencijas, inovatyvių metodų taikymą, įveiklintus STEAM ugdymo atviros prieigos centrus, sustiprintą STEAM mokyklų tinklo bei įgalintų STEAM ambasadorių (inovatyvių mokytojų) tinklaveiką.

Partneriais gali būti:

Viešasis juridinis asmuo, asociacija, švietimo įstaiga ar švietimo teikėjas (fizinis asmuo, registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre, pvz. laisvasis mokytojas).

Paraiškų teikimo terminas:

Paraiškos teikiamos iki 2024 m. gegužės 20 d. 17.00 val. Lietuvos neformaliojo švietimo agentūrai, el. paštu info@linesa.lt, el. laiško antraštėje nurodant „Projekto „STEAM ekosistemos sukūrimas / plėtojimas – jaunųjų tyrėjų galimybių plėtra“ partnerių atrankos konkursui“.

Paraiška turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu pareiškėjo ar pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu.

Aktualūs dokumentai:

Projekto „STEAM ekosistemos sukūrimas / plėtojimas – jaunųjų tyrėjų galimybių plėtra“ Nr. 10-066-P partnerių atrankos tvarkos aprašas

Projekto kvietimas https://www.esinvesticijos.lt/kvietimai/steam-ekosistemos-sukurimas-pletojimas-jaunuju-tyreju-galimybiu-pletra

Papildomą informaciją teikia:

Gitana Viganauskienė, Direktoriaus pavaduotoja, el. p.: gitana.viganauskiene@linesa.lt, tel. +370 601 55614.

Ieva Šablevičiūtė-Visockienė, STEAM ugdymo skyriaus vedėja, el. p. ieva.sableviciute-visockiene@linesa.lt, tel. +370 679 75797.

STEAM centrų metodininkų susitikimas Tauragėje

Balandžio 25 d. STEAM centrų chemikai, biologai ir fizikai rinkosi į gamtos mokslų metodininkų praktikumą Tauragėje. Sveikinimo žodį tarė Tauragės r. sav. administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėja J. Veisienė. Buvo pasidžiaugta STEAM projektu, kuris padeda vaikus sudominti inžineriniu, gamtamoksliniu ugdymu, yra naudingas ir patiems mokytojams. Panaudodami skaitmenines ir kitokias priemones, mokytojai taip pat laisvi kurti, ugdyti kitaip. Kiekvieno Centro atstovai trumpai pristatė savo centrą, darbo specifiką, su kokiomis problemomis susiduriama, diskutuota, kaip jas spręsti. Pasiskirstę po laboratorijas metodininkai analizavo aprašus, teikė pastabas dėl naujų tiriamųjų darbų aprašų. Gamtamokslinėje laboratorijoje atliko tiriamąjį darbą „Difuzija ir osmosas“, UAB „Optomika“ direktorės pavaduotojas R. Šimatolskis pristatė pagrindinius darbo su mikroskopais momentus. Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorijoje teoriškai-eksperimentiškai susipažino su kondensatorių savybėmis, tyrė jų galimybes. Praktinę dalį „Kondensatoriaus galimybių atskleidimas per 555 lusto taikymą“ atliko mechatronikos laboratorijoje. Pasidalinę idėjomis, mintimis ir papietavę, metodininkai išskubėjo į „Ignitis renewables“ kartu su VšĮ „Žaliasis regionas“ ir Tauragės rajono savivaldybe organizuojamą edukaciją „Vėjo spalva – žalia“. Edukacijos metu dalyviai turėjo galimybę ne tik pasisemti teorinių žinių, bet ir išmatuoti vėjo greitį bei virtualiai pakilti iki vėjo elektrinės viršaus.

Apibendrinus visos dienos susitikimą, galima teigti, kad bendradarbiavimas, susitikimai yra labai reikalingi STEAM centrų metodininkams. Tik dalinantis patirtimi ir gyvu bendravimu užsimezga tampresni ryšiai ne tik tarp darbuotojų, bet ir tarp STEAM centrų.