Kviečiame pradinio ugdymo pedagogus į intervizijas

Intervizijos grupė skirta pradinio ugdymo pedagogams. Grupėje dalyvaujantys pedagogai, padedant grupės vadovui, analizuos sudėtingus pedagoginius atvejus, susijusius su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymu, dalinsis darbo patirtimi, metodais, ieškos būdų, kaip tobulinti savo darbą. Taigi intervizijos grupėje bus sprendžiamos ne tik aktualios darbinės problemos, bet ir mokomasi, kaip jas spręsti kartu.

Intervizijos grupė vyks trečiadieniais balandžio 10, 17, 24 dienomis 14.00-15.30 val.

Intervizijos grupę koordinuos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Vaida
Mačiulienė, specialioji pedagogė Lina Visockienė, logopedė Silvija Jankuvienė.

Susitikimai vyks kontaktiniu būdu. Pažymos neišduodamos.

Kviečiame registruotis el. paštu: lina.visockiene@sctaurage.lt arba tel. +370 669 00365 

Vietų skaičius ribotas.

Pasikeitė Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro pavadinimas

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras informuoja, kad keičiasi įstaigos pavadinimas: vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 1 -31 ,,Dėl Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro pavadinimo pakeitimo ir Tauragės švietimo centro nuostatų patvirtinimo“. Įstaiga vadinsis Tauragės švietimo centras, sutrumpintas pavadinimas – TŠC.

Juridinio asmens kodas ir kiti rekvizitai lieka tie patys. Visa informacija laikinai bus skelbiama tinklalapyje https://tauragespmmc.lt/

Tauragės švietimo centras tęs Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro veiklas, vykdys visus įsipareigojimus.