STEAM ugdymas (science, technology, engineering, arts, math) – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste.

Tai erdvė, kur gali pasireikšti geriausi talentai, tai investicija į ateitį!

https://steamlt.lt/taurage/

STEAM atviros prieigos centrai kuriami  įgyvendinant  ES investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto veiklos yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

STEAM centro vizija, misija ir tikslas

STEAM centro vizija – formuoti šalies ateitį per praktinio mokymosi patirtį.

STEAM centro misija – kurdami jaunų žmonių ateitį STEAM centre, įsipareigojame:
suteikti mokiniams praktika ir tyrimais grįstą mokymosi patirtį;
aprūpinti mokinius aukštos kokybės įranga;
sudaryti galimybę mokytis su aukštos kvalifikacijos specialistais, geriausiais mokytojais.

STEAM centro tikslas – sutelkus savivaldybių, mokslo, studijų, verslo ir ŠMM iniciatyvas ir pastangas, tapti inovacijų kūrėjų centru, atviru kiekvienam mokiniui, studentui, mokytojui, mokslininkui ar verslininkui – visiems, norintiems dalyvauti ar prisidėti prie inovatorių kartos auginimo Lietuvai.
STEAM centras Tauragėje  įkurtas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

STEAM centro struktūra ir veiklos modelis

Laboratorijos:

gamtamokslinė laboratorija;
mechatronikos laboratorija;
tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorija.

Veiklos kryptys:

7–12 klasių mokinių formaliojo ugdymo užsiėmimai;
neformaliojo ugdymo, edukaciniai užsiėmimai 1–12 klasių mokiniams;
mokiniams ir jų mokytojams sudarytos sąlygos atlikti tiriamuosius, brandos ir kt. darbus;
mokytojų kvalifikacijos kėlimo procesas;
studijų proceso kai kurie elementai (pedagoginės praktikos, praktiniai, tiriamieji ir kt. darbai);
naujų metodikų, mokymo priemonių kūrimas;
kitos STEAM dalykų mokymo/si efektyvinimo veiklos;
įvairios mokslo populiarinimo, viešino, profesinio orientavimo ir kt. veiklos;
bendradarbiavimas su mokslo, verslo ir kt. partneriais.

Projektas „STEAM centrų veiklos plėtra“

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (toliau – LINEŠA) kartu su partneriais Vilniaus Universitetu, Klaipėdos Universitetu, VšĮ Mokslo ir inovacijų sklaidos centru, Panevėžio švietimo centru, Alytaus kolegija, Marijampolės kolegija, Telšių švietimo centru, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru bei Utenos švietimo centru įgyvendina projektą „STEAM centrų veiklos plėtra”, projekto kodas 10-016-P-0001. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti efektyviai veikiantį STEAM centrų tinklą. Pagrindinė veikla – sukurti mokinių ir mokytojų kompetencijų tobulinimo programą, įgyvendinančią STEAM ugdymo ekosistemą, paremtą įveiklintų STEAM ugdymo atviros prieigos centrų, sustiprinto STEAM mokyklų tinklo bei įgalintų STEAM ambasadorių (inovatyvių mokytojų) tinklaveika. Projektu trukmė – iki 2026 metų balandžio 30 d. Veiklos įgyvendinimui skirtas 7017524,73 Eur finansavimas.

Paslaugos ir veiklos dokumentai

Dėl veiklų išsamesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu taurage@steamlt.lt arba tel. +370 663 73146.

Tauragės regiono STEAM atviros prieigos centro siūlomos veiklos >>>
Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro (STEAM centro) teikiamų paslaugų įkainiai >>>

STEAM centro veiklos aprašas >>>
STEAM centro nuostatai >>>
STEAM centro saugos ir sveikatos taisyklės laboratorijose ir instruktažo lapas >>>
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas >>>
STEAM centro 2023–2024 mokslo metų ugdymo planas >>>