Susitikimas su UPC komanda

Pasikeitęs metodinės veiklos modelis rajono metodinę tarybą įpareigoja nuolat mokytis, ieškoti tinkamų informacijos šaltinių ir vertinti savo planuojamus ir atliktus darbus.

Gruodžio 11d. rajono metodinės tarybos nariai dalyvavo susitikime – mokymuose su  Ugdymo plėtotės centro komanda. Mokymus vedė UPC Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus specialistės Giedrė Tumosaitė, Asta Morkūnienė, Donata Šoblinienė. Šį kartą mokymų dalyviai analizavo rajone vykdomą metodinę veiklą, 2017-2018 m.m. metodinės veiklos planą, vertino numatytų veiklų atitikimą pagal prioritetus ir veiklos tikslus. Dar kartą tyrinėjo dokumentus suteikiančius kryptį pedagogų metodinei veiklai.

Apibendrinant susitikimą – mokymus, viena iš pagrindinių rekomendacijų planuojant ir vykdant metodinę veiklą išlaikyti balansą tarp :

Poreikio ir Pasiūlos

Veiklos ir Refleksijos

Mokiniams – Mokytojams

Lietuva – Tauragė

Renginiai – Tikslinė metodinė veikla.

 

PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė