Seminaras priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Gruodžio 11-12 dienomis Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre vyko LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro inicijuoti mokymai priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Socialinės ir komunikavimo kompetencijos ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“.

Mokymų tikslas – stiprinti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų gebėjimus ir žinias ugdant vaikų socialinę kalbinę kompetenciją, pristatyti leidinį patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis“.

Mokymus Tauragėje vedė Regina Beinorienė – Kauno l.d. „Vaikystė“ direktorė  ir pristatomo leidinio bendraautorė.