Rekomendacijos darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais nuotolinio būdu

Kviečiame naudotis NŠA specialistų parengtu rekomendacinio pobūdžio skaitmeninių priemonių sąrašu, skirtu dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Sąraše įvairūs šaltiniai pateikti lietuvių, o taip pat Lietuvos tautinių mažumų mokykloms lenkų ir rusų kalbomis (atsisiuntimui pdf formatu)

Taip pat kviečiame naudotis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistų parengtomis rekomendacijomis „Dėl vaikųturinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, nuotolinio ugdymo“. Rekomendacijos iliustruotos papildomais priedais, socialinėmis istorijomis, dienotvarkės kortelėmis. Visus priedus rasite ČIA