Naudingos nuorodos nuotoliniam darbui ir mokymui(-si)

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-372 „Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“ (https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf ),  rekomenduoja naudotis mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu.

Šiuo metu yra sukurta daug pačių įvairiausių internetinių svetainių ir bendradarbiavimo erdvių socialiniuose tinkluose. Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro komanda atsižvelgdama į teikiamas rekomendacijas susistemino keletą naudingų nuorodų, kuriomis norime pasidalinti.

PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė