Rajono metodinės tarybos susirinkimas

Spalio 26d. Tauragės PMMC vyko rajono metodinės tarybos susirinkimas. Susirinkime dalyvavo rajono metodinių būrelių pirmininkai,  Tauragės rajono švietimo skyriaus vedėjas  E. Šteimantas ir vyr. specialistė L. Oželytė, PMMC direktorė V. Mejerienė , PMMC metodininkės I. Murauskaitė ir V. Vaičekauskienė.

Į susirinkimo darbotvarkę buvo įtraukti šie klausimai:

2015 – 2016 m. m. rajono metodinės veiklos ataskaita;

2015 – 2016 m. m. olimpiadų rezultatai;

Tauragės r. Švietimo skyriaus atstovų pasisakymai dėl metodinės veiklos vykdymo;

Kiti aktualūs klausimai, siūlymai, pastebėjimai.