Paroda „Vienu žvilgsniu“

Kiekvienais metais gruodžio 3-iąją pasaulis mini Tarptautinę žmonių su negalia dieną, kurią 1992 m. pabaigoje paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija. Šią dieną visuomenė supažindinama su neįgaliųjų žmonių problemomis, primenama apie žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumą, nedalomumą, tarpusavio priklausomumą ir ryšį bei būtinybę neįgaliesiems užtikrinti galimybę visapusiškai naudotis šiomis teisėmis ir laisvėmis be diskriminacijos, ką plačiai deklaruoja ir JT Neįgaliųjų teisių konvencija.

Norėdami atkreipti visuomenės dėmesį į neįgalų asmenį,  sutelkus visas Tauragės rajono mokyklas, organizuojame neįgalių mokinių, jaunuolių piešinių parodą „Vienu žvilgsniu“. Nuostatai pridedami.

Piešinių parodos organizatoriai – Tauragės pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Lina Visockienė, Jovarų pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė Neringa Juščiuvienė.

Partneriai: Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka, vaikų literatūros skyrius.

Globėjai: Tauragės rajono savivaldybė bei tarybos narė Rita Grigalienė

Nuostatai