Metodinė – praktinė konferencija „Mokinių vertinimas ir įsivertinimas. Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje. Gerosios patirties sklaida.“

DSC09002

Tauragės Žalgirių gimnazijoje 2017 sausio 5 d. vyko respublikinė mokytojų metodinė – praktinė konferencija “Mokinių vertinimas ir įsivertinimas. Ugdymo diferencijavimas  ir  individualizavimas pamokoje. Gerosios patirties sklaida“. Konferencijos  tikslas buvo pasidalinti gerąja patirtimi, kaip tobulinti mokinių vertinimą ir skatinti sąmoningą, objektyvų įsivertinimą, kaip efektyviai diferencijuoti ir individualizuoti ugdomąją medžiagą šiuolaikinėje pamokoje siekiant mokinio pažangos.

Konferencijoje dalyvavo  daugiau nei 160 kolegų iš Šilalės, Šilutės, Jurbarko bei Tauragės miestų ir rajonų, o taip pat Pagėgių savivaldybės. Konferencija prasidėjo muzikiniu gimnazistų pasirodymu ir gimnazijos direktoriaus Jono Jatauto bei Tauragės PMMC metodininkės Vilmos Vaičekauskienės sveikinimu. Plenarinėje konferencijos dalyje dalyviai išklausė tris pranešimus apie mokinių vertinimą ir įsivertinimą, mokomosios medžiagos diferencijavimą  ir  individualizavimą pamokoje. Pranešėjos ir konferencijos koordinatorės direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Trijonienė ir anglų kalbos mokytoja ekspertė Janina Pukelienė apžvelgė pagrindinius vertinimo ir įsivertinimo, diferencijavimo ir individualizavimo aspektus, Tauragės savivaldybės švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Petkienė analizavo mokinių vertinimo ir įsivertinimo  praktinius pavyzdžius, o  Žalgirių gimnazijos psichologė Ina Kalvanienė atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į psichologinę įsivertinimo reikšmę, akcentuodama, kad įsivertinimas skatina savivertę bei motyvaciją.

Antroji konferencijos dalis vyko atskirose darbo grupėse: Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų; Užsienio kalbų; matematikos, IKT ir gamtamokslinio ugdymo; Menų, technologijų ir kūno kultūros.

Dirbant grupėse kolegos dalinosi savo gerąja patirtimi (buvo išklausytas 21 pranešimas) ir aktyviai diskutavo.

Trečioji konferencijos dalis – apibendrinimas – vyko gimnazijos aktų salėje. Apibendrindami savo darbą mokytojai priėjo prie išvados, kad mūsų visų tikslas tas pats, kad mokiniai savo nuolatiniu darbu, padedami mokytojų, pasiektų aukščiausius įvertinimus  ir pasisekimą gyvenime.

Pasibaigus renginiui konferencijos dalyviai neskubėjo skirstytis, daugelis mėgavosi gera nuotaika ir dalinosi įspūdžiais, mintimis bei ateities planais.

 

Konferencijos koordinatorės Janina Pukelienė ir Lina Trijonienė