Laisvos darbo vietos

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras (kodas 195450233), savivaldybės biudžetinė įstaiga, Aerodromo g. 6, Tauragė, skelbia atranką kompiuterių priežiūros specialisto pareigoms užimti (0,5 etato). Kvalifikaciniai reikalavimai kompiuterių priežiūros specialistui: turėti informatikos arba technologijos mokslų srities, informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą, mokėti  dirbti kompiuteriu, išmanyti kompiuterio struktūrą, kompiuterinių tinklų ir programinės įrangos diegimo, priežiūros, administravimo, saugumo užtikrinimo reikalavimus.

Dokumentus (prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus)  pateikti iki rugsėjo 28 dienos, adresu Aerodromo g.6, Tauragė, arba el.paštu pedagogas@taurage.lt  Telefonas pasiteiravimui 865532812.