INFORMACIJA DĖL PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLOS DARBO VIETOJE ATNAUJINIMO

Švelninant karantino apribojimus, pedagoginė psichologinė tarnyba  nuo 2020 m. gegužės 25 d. atnaujina paslaugų teikimą savo klientams darbo vietoje. Paslaugos bus organizuojamos vadovaujantis galiojančiais, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytais apribojimais ir rekomendacijomis.

Prioritetas – vaikų galių bei sunkumų vertinimas, pirmenybę teikiant pirminiam ankstyvajam (ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus) vaikų vertinimui. Registracija vykdoma telefonu: 8446-71511 (antradienį – ketvirtadienį 9.00-13.00 valandomis) arba el. paštu tauragesppt@gmail.com

Atvykimo taisyklės trumpai