Dailės olimpiados rajoninis etapas

„Menas — pats žavingiausias, pats griežčiausias, pats džiugiausias ir geriausias simbolis amžino, nepavaldaus protui žmogaus veržimosi į gėrį, tiesą, tobulybę.“ (Tomas Manas)

Vasario 25d. jaunieji dailės mylėtojai buvo sukviesti į Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajoninį etapą.

2021 metų Lietuvos mokinių dailės olimpiados tema – „Pasakos, patarlės, priežodžiai ir minklės“. Remiantis bendrąja tema, tikslinė olimpiados organizavimo grupė, suformulavo rajoninės olimpiados temą – „Kelionė į pasakų šalį“.

Džiugu, kad vis dar ne visai įprastomis, nuotolinėmis darbo sąlygomis įvyko kūrybinė ir praktinė dailės olimpiada. Dar didesnį džiaugsmą ir nuostabą kelia, kad olimpiadoje dalyvavo net 48 mokiniai iš beveik visų rajono mokyklų: „Versmės“, Žalgirių ir Žygaičių gimnazijų, „Šaltinio“, Martyno Mažvydo, „Aušros“ ir Tarailių progimnazijų, Jovarų pagrindinės mokyklos ir šios mokyklos Gaurės ir Lauksargių skyrių, Skaudvilės gimnazijos Batakių skyriaus ir Tauragės meno mokyklos.

Olimpiados dalyviai yra skirstomi į dvi grupes: jaunesniųjų klasių mokinių, kurioje dalyvauja 5-7 klasių mokiniai ir vyresniųjų klasių mokinių, kurioje dalyvauja 8-12 klasių mokiniai. Vyresniųjų klasių mokinių grupėje yra renkamas atstovas į respublikinį dailės olimpiados etapą.

Sveikiname olimpiados laureatę Pauliną Jokubauskaitę, „Versmės“ gimnazijos abiturientę, kuri dalyvaus dailės olimpiados respublikiniame etape. Sėkmės jai.

Vertinimo komisijai teko rimtai padirbėti kol įvertino visus olimpiados metu sukurtus darbus ir namų darbų užduotis, kurias olimpiados dalyviai turėjo pateikti dar iki olimpiados. Ačiū vertinimo komisijos nariams: Gitanai Budginienei, Vidai Karbauskienei, Jolitai Ogintaitei, Mildai Valantiejūtei, Jolitai Petkuvienei, Jurgai Išorienei ir Gitanai Ciganienei.

SVEIKINAME VISUS OLIMPIADOS LAUREATUS IR LINKIME DAUG KŪRYBINIŲ IŠŠŪKIŲ IR IDĖJŲ.

Kviečiame susipažinti su olimpiados laureatų darbais.

PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė