TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROGRAMOS LĖŠOMIS ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „AUTISTIŠKAS VAIKAS NAMIE, DARŽELYJE IR MOKYKLOJE“

2017 m. lapkričio 22d. PMMC apibendrintas projektas „Autistiškas vaikas namie, darželyje ir mokykloje“, kurį įgyvendino Maltos ordino pagalbos tarnyba kartu su Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro specialiąja pedagoge Lina Visockiene  bei Jovarų pagrindinės mokyklos specialiąja pedagoge Neringa Juščiuviene. Projektas tęstinis, kadangi iškilo būtinybė plėsti supratimą apie pagalbos teikimo galimybes ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus.

DSC09869

Projekto tikslas  – inicijuoti tinkamų ugdymo metodų panaudojimą veiklai su autistiškais vaikais šeimoje bei ugdymo įstaigoje.  Ugdymo sistemą turi kurti visi ugdymo dalyviai: tėvai, pedagogai, specialistai ir svarbiausia pats vaikas, kuris „diktuoja“ ugdymo turinį, formą ir būdus.

Įgyvendinant projekto uždavinius organizuoti du praktiniai seminarai tėvams bei pedagogams, specialistams, dirbantiems su autizmo spektro turinčiais vaikais:

  • 2017 m. spalio 30d. seminaras „Įgalinančios edukacinės aplinkos kūrimas, vaiko turinčio autizmo spektro sutrikimą, ugdymo(si) procese“.
  • 2017m. lapkričio 22d. seminaras „Struktūruoto ugdymo strategijos, dirbant su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų“.

Projekto dalyviai įgijo teorinių bei praktinių žinių apie struktūruoto ugdymo strategijas. Gaminosi vaizdines priemones aplinkos struktūravimui, veiklos planavimui, dienotvarkei bei kitas struktūruotam mokymui reikalingas priemones.

23949549_1918150891769427_1616228945_o

Tauragės rajono savivaldybės remiamo projekto dėka įsigytos:

  • mokymo priemonės „Bendraukime paveikslėliais“, kuriomis naudojasi visi projekto dalyviai – tiek šeima, tiek ugdymo įstaigos bendruomenė;
  • laminavimo aparatas bei priemonės užduotims gaminti.
  • Vaiko gerovė ypač priklauso nuo jį supančių žmonių – šeimos narių, ugdančių pedagogų, visuomenės geranoriškumo, pakantumo ir išmanymo. Tik kartu siekiant bendro tikslo galime užtikrinti neįgalaus vaiko galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.

 

Lina Visockienė, PMMC spec. pedagogė,

Neringa Juščiuvienė, Jovarų pagrindinės mokyklos spec. pedagogė