Tauragės rajono dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytojų metodinis susirinkimas

2023-09-22 Tauragės Švč. Trejybės parapijos namuose vyko Tauragės rajono dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytojų metodinis susirinkimas. Susirinkimo svečiams ir mokytojams tikra skraidinančia atgaiva po darbo dienos tapo Tauragės Žalgirių gimnazijos muzikos mokytojos Editos Bartkienės paruoštų mokinių Kamilės Šlepavičiūtės ir Martynos Juozupaitytės koncertas.

Susirinkime kalbėjo svečiai: Dekanas Marius Venskus, TVKC vadovas Rimantas Gudlinkis, Tauragės PMMC direktorė Rita Katauskienė. Tauragės Žalgirių gimnazijos dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytoja Loreta Balčiuvienė pateikė Tauragės dekanato tikybos mokytojų veiklos ataskaitą už 2022-2023 m.m. ir savo kaip dekanato tikybos mokytojų koordinatorės pareigas perdavė Tauragės ,,Šaltinio” progimnazijos tikybos mokytojai Viktorijai Juknaitei -Davidavičei.

Loreta Balčiuvienė
Už nuotraukas dėkojame Linai Buchlickajai