Informacija apie darbą karantino laikotarpiu

Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras ir pedagoginė psichologinė tarnyba karantino laikotarpiu darbą vykdo nuotoliniu būdu.

Su Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro specialistais galite susisiekti mobiliuoju telefonu arba el.paštu: 

Su pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais galite susisiekti mobiliuoju telefonu 869805630 arba el.paštu: tauragesppt@gmail.com

Pedagoginės psichologinės tarnybos darbo organizavimas

  1. Dėl pirminio asmens gebėjimų vertinimo

Karantino laikotarpiu pirminis asmens specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas bei vaikų brandumo įvertinimas ir/ar švietimo pagalbos skyrimas nevykdomas.

  1. Dėl pakartotinio asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir/ar švietimo pagalbos skyrimo.

Jeigu ypatingų aplinkybių laikotarpiu specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) baigiasi Įvertinimo dokumentų galiojimo laikas ir būtinas pakartotinis Įvertinimas, Įvertinimo dokumentų galiojimo laikas pratęsiamas visam ypatingų aplinkybių laikotarpiui bei mėnesiui po ypatingų aplinkybių pabaigos. Pasibaigus ypatingų aplinkybių laikotarpiui Tarnyba, atsižvelgdama į esamą situaciją, nustatys Įvertinimų prioritetus.

  1. Dėl konsultacijų/švietimo pagalbos teikimo mokinimas bei mokinių tėvams (globėjams)

Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia individualias konsultacijas mokiniams bei mokinių tėvams (globėjams). Dėl konsultacijų prašome kreiptis el.paštu tauragesppt@gmail.com arba telefonu: 869805630

  1. Dėl dokumentų kopijų išdavimo

Iškilus būtinumui gauti Pažymos dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo kopiją, kreiptis el.paštu tauragesppt@gmail.com arba telefonu: 869805630