Seminaras skirtas tėvams, auginantiems autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus

2019 m. spalio 26 dieną Pagalbos mokytojui ir mokiniui centre įvyko seminaras  „Vaikų su ASS probleminio elgesio valdymo metodai”. Seminaras skirtas tėvams, auginantiems autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus. Lektorė – Virginija Juškevičiūtė, taikomosios elgesio analizės konsultantė, turinti daugiau nei 14 metų darbo su vaikais ir jaunuoliais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą, patirtį Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Seminaro metu buvo bandoma išsiaiškinti probleminio elgesio priežastis; probleminio elgesio valdymą, remiantis elgesio funkcijomis bei mokomasi proaktyvių ir reaktyvių probleminio elgesio valdymo strategijų. Konsultuodamiesi su lektore tėvai sudarė konkretų probleminio elgesio valdymo planą,  kurį galėtų pritaikyti sprendžiant sunkumus savo šeimoje.

Seminaras finansuojamas Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis pagal įgyvendinamą  2019 m.  projektą „Tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, švietimas“.

Projektą įgyvendina Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras kartu su projekto partnere – Jovarų pagrindine mokykla.