Seimo energetikos ir darnios plėtros komisijos narių vizitas Tauragės STEAM atviros prieigos centre

Spalio 25-ąją minima Tarptautinės klimato kaitos diena. Jos minėjimas sutapo su Seimo energetikos ir darnios plėtros komisijos (EDPK) išvažiuojamuoju posėdžiu ir vizitu į Tauragės regiono STEAM atviros prieigos centrą.

Seimo EDPK nariai susipažino su STEAM atviros prieigos centro aplinkomis, vykdoma veikla, darbo specifika ir galimybėmis. Susipažinę su STEAM centro laboratorijomis, EDPK komisijos nariai dalyvavo praktinėje edukacijoje „Jonvabalio švytėjimas“, kurios metu, vykstant cheminėms reakcijoms, energija išsiskiria šviesos pavidalu.

Susitikimo pabaigoje Seimo EDPK pirmininkas Justinas Urbanavičius pabrėžė, kad būtina sudaryti palankesnes galimybes neformaliajam vaikų švietimui žaliosios ir alternatyviosios energetikos srityje. Pirmininkas pasidžiaugė, kad Tauragės STEAM atviros prieigos centre tikrai sudaromos sąlygos mokiniams pamokų metu ar po jų atlikti tyrimus, konstruoti, modeliuoti ir susipažinti su mokslo inovacijomis, kūrybiškai sprendžiant iškilusias problemas, bei linkėjo stiprinti ir tobulinti specializuotą centro laboratoriją, skirtą tvariam vystymuisi, žaliajai ir alternatyviajai energetikai.

Dėkojame kraštiečiui, Seimo EDPK komisijos nariui Romualdui Vaitkui už nuolatinį STEAM atviros prieigos centro palaikymą ir šio vizito inicijavimą.