Savižudybių prevencijos biuro specialistų informacija

Pastaruoju metu visuomenėje kilo nerimas dėl internetinėje erdvėje pasirodžiusios informacijos apie savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus” įvairiais pavadinimais, pvz., „Mėlynasis banginis”, „Pažadink mane 4.20” ir kt. Iš tiesų tai nėra jokie žaidimai, o nusikalstama veika.

Specialistai, dirbantys psichologinių krizių savižudybių prevencijos srityje, rekomenduoja:

  • atkreipti dėmesį į pasikeitusius vaiko psichologinę būseną ir elgesį, pasisakymus (liūdnas, suirzęs, abejingas, piktas, įsitempęs ir pan., tapo labiau atsiribojęs nuo bendros klasės veiklos, mažiau domisi anksčiau svarbiais dalykais…);
  • Stebėti ar odos paviršiuje nėra įvairių formų pjautinių pažeidimų, sutvarstymų rankų srityje;
  • atkreipti dėmesį į vaiko piešinius ir turimas nuotraukas;
  • atkreipti dėmesį jei mokinys pradėjo praleidinėti pamokas, arba vėluoja į pirmąsias pamokas, atrodo nepailsėjęs, mieguistas;
  • kilus įtarimui, kad vaikas dalyvauja „žaidime” , pasitarti su mokyklos psichologu, socialiniu pedagogu, administracija;
  • ramiai išklausyti mokinį, pranešusį apie save žalojančius ar į „žaidimą” įsitraukusius bendramokslius, padėkoti jam ir pasakyti, kad teisingai pasielgė pasidalinęs informacija;
  • mokiniams užklausus apie „žaidimą”, pasakyti: „Tai nėra jokie žaidimai(-as), o nusikalstama veikla. Sužinojęs, kad bendramokslis įsitraukęs į „žaidimą” ar žaloja save, būtinai apie tai turi pasakyti suaugusiems – tėvams ar klasės auklėtojui”;
  • mokiniui pranešus, kad jis įsitraukia į „žaidimą” ar žaloja save, išlikti ramiam, išklausyti jį, nepalikti vieno ir nedelsiant pranešti mokyklos administracijai.

Susidūrę su bet kokia informacija apie minėtą „žaidimą”, keliančia grėsmę mokinio sveikatai ar gyvybei, mokytojai nedelsdami turi pranešti mokyklos administracijai. administracija apie tai turi pranešti mokinio tėvams ir policijai.

Labai svarbu kalbėtis su mokiniais, išklausyti juos, skatinti vaiką dalintis mintimis ir jausmais, susidūrus su sunkumais, padrąsinti paprašyti pagalbos.

 

Informaciją parengė: Vilniaus PPT, SPPC, Vaikų linija, VPSC Savižudybių prevencijos biuras.