Projektas „Lietaus vaikai“: pagalbos būdai bei terapija

1

2016 m. įgyvendintas Maltos ordino pagalbos tarnybos Tauragės grupės vykdomas Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis remiamas projektas „Lietaus vaikai“: pagalbos būdai bei terapija.

Projekto partneriai Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras bei Jovarų pagrindinė mokykla.

Tikslas – vienyti Tauragės rajono tėvus, auginančius autizmo spektro turinčius vaikus ir sudaryti sąlygas įgyti, dalintis žiniomis bei praktine patirtimi.

Įgyvendinus projektą suburtos Tauragės rajone gyvenančios šeimos, auginančios autizmo spektro bei įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius, vaikus. Tėvai turėjo galimybę pasidalinti asmenine patirtimi ir jausmais apie esamas ar gyvenime buvusias sunkias situacijas.

Įgyvendintas dailės terapijos ciklas, kurio metu autizmo spektro sutrikimų ar bruožų turintys vaikai piešė, panaudojant Ebru techniką.

Piešdamas ant vandens, vaikas atsipalaiduoja, tampa kur kas atviresnis, o pamatęs, kad rezultatas puikus – nori šia veikla užsiimti ir toliau. Ši veikla veikia raminančiai, ugdomos emocijos bei skatinami jutimai. Dailės užsiėmimai suteikė galimybę autizmo spektro turintiems vaikams pažinti vidinį pasaulį negrėsmingu būdu – per meno priemones.

img_2598

2016 m. lapkričio 23d. Pagalbos mokytojui ir mokiniui centre vyko seminaras „Lietaus vaikai“: pagalbos būdai bei terapija. Seminare dalyvavo tėvai, auginantys autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, pedagogai bei specialistai, keliantys profesines kompetencijas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo srityje. Seminaro metu buvo pristatomos mamos parengtos priemonės, kurias naudoja darbui su vaiku bei kasdieninėms gyvenimo situacijoms.

img_2692