Patvirtintos prioritetinės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sritys

Prioritetinėmis pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sritimis paskelbtas skaitmeninių kompetencijų stiprinimas, kompetencijų, reikalingų įtraukties principui įgyvendinti, tobulinimas, pilietinio ugdymo kompetencijų stiprinimas, ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų gerinimas ir lyderystės ugdymui ir mokymuisi būtinų kompetencijų tobulinimas.

Plačiau skaitykite čia >>>