Paroda „Vienu žvilgsniu“

Kiekvienais metais gruodžio 3-iąją pasaulis mini Tarptautinę žmonių su negalia dieną, kurią 1992 m. pabaigoje paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija. Šią dieną visuomenė supažindinama su neįgaliųjų žmonių problemomis, primenama apie žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumą, nedalomumą, tarpusavio priklausomumą ir ryšį bei būtinybę neįgaliesiems užtikrinti galimybę visapusiškai naudotis šiomis teisėmis ir laisvėmis be diskriminacijos, ką plačiai deklaruoja ir JT Neįgaliųjų teisių konvencija.

Norėdami atkreipti visuomenės dėmesį į neįgalų asmenį, sutelkėme visas Tauragės rajono mokyklas, surengdami mokinių su įvairiomis negalėmis piešinių parodą „Vienu žvilgsniu“. Piešinių paroda siekėme vienyti dvi socialines grupes: neįgaliuosius ir sveikąją visuomenės dalį. Įvairių renginių dėka norime mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį ir tenkinti kultūrinius poreikius. Neįgaliems asmenims ypač svarbu būti pilnaverčiais ir aktyviai dalyvauti pramoginiame ir kultūriniame gyvenime.

img_1925

Pasidžiaugti mokinių sukurtu stebuklu – piešiniais,  galėjo visa Tauragės rajono bendruomenė, o gruodžio 15 dieną Birutės Baltrušaitytės  viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje „Batuotas katinas“ vyko baigiamasis Tauragės rajono mokinių piešinių parodos „Vienu žvilgsniu“ renginys.  Parodos dalyviai buvo apdovanoti padėkomis bei nuostabiu lėlių teatro spektakliu „Pepė ilgakojinė“.

Nuoširdžiai dėkojame Tauragės rajono savivaldybei už skirtas lėšas projekto įgyvendinimui, renginio globėjai Tauragės rajono savivaldybės tarybos narei Ritai Grigalienei už šiltus žodžius ir dovanėles, vaikų  literatūros skyriaus „Batuotas katinas“ darbuotojoms už suteiktas vaikams emocijas, stebint lėlių spektaklį.

Renginį organizavo Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras ir Jovarų pagrindinė mokykla.

img_1944

img_1959