NAUJAS METODINIS LEIDINYS „KAIP PADĖTI VAIKUI, TURINČIAM AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ?“

Lietuvos pedagogams ir tėvams labai trūksta bendros informacijos apie vaikų, turinčių ASS, ypatumus, žinių, padedančių identifikuoti individualius jų ugdymosi poreikius, parinkti ir taikyti tinkamus probleminio elgesio kontrolės būdus, veiksmingas psichosocialines edukacines komunikacinių gebėjimų, socialinių bei kitų įgūdžių ugdymo strategijas ir priemones, kognityvinius procesus skatinančius efektyvius informacijos perdavimo metodus ir pan. Lietuvoje rūpintis minėtų sutrikimų turinčiais vaikais pradėta vėliau nei Europoje, todėl kol kas labai trūksta metodinių leidinių, skirtų padėti pedagogams, tėvams, įvairiems specialistams, susiduriantiems su vaikų, turinčių ASS, elgesio, bendravimo, ugdymo ir kt. sunkumais.

Šis leidinys – tai bandymas pateikti informaciją apie vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, įvairiapusio ugdymo perspektyvą pasitelkiant multidisciplininę prieigą bei teorijos ir praktikos integraciją. Metodiniame leidinyje ir jo prieduose pateikta informacija skirta susipažinti su vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, požymiais bei skirtybėmis ir suteikti naudingos praktinės informacijos, paremtos edukologijos, psichologijos ir medicinos mokslų tyrėjų bei praktikų patirtimi.

Metodinėje knygoje pateikta informacija leis giliau susipažinti su ASS sampratomis, šių sutrikimų tipais ir priežastimis, raiška, probleminio elgesio prevencijos ir kontrolės strategijomis, vaikų su minėtais sutrikimais psichosocialinėmis edukacinėmis ugdymo ir socialinės įtraukties priemonėmis, įtraukiojo ugdymo principais ir realizavimo galimybėmis, bendradarbiavimo svarba plečiant ir palaikant tokio pobūdžio ugdymą. Knygoje pateikti atskiri įrodymais grįstos pedagoginės darbo su ASS turinčiais vaikais praktikos atvejai, sudėtingesnės situacijos, tyrėjų ir praktikų gerosios patirties pavyzdžiais paremti patarimai, rekomendacijos.

Perskaityti leidinį galima: https://www.upc.smm.lt/projektai/bendal/metodiniai-leidiniai/ASS_internetas.pdf?fbclid=IwAR0mPAyo3pdfFYxV5PB6ZxEIcXSITfK-T91TPfQ5NrQEJHQejttWK97aYuM