Mokytojų vasaros stovykla Tauragėje

Birželio 28-30 d. į Tauragės STEAM atviros prieigos centrą sugūžėjo visas pulkas mokytojų iš įvairių Lietuvos regionų pasisemti praktinių žinių ir idėjų ugdymo procesui paįvairinti. Šios stovyklos – kvalifikacijos tobulinimo programos „STEAM ugdymas – inovatyvus ir integralus veiklos organizavimas“ tikslas – padėti mokytojui įgyti reikiamų dalykinių kompetencijų, siekiant kokybiško ir veiksmingo pasiruošimo praktiniam, kūrybiniam darbui.

Plačiau:
Prabėgo mokytojų vasaros stovykla Tauragėje