Mokyklų bibliotekininkų susirinkimas

Rugsėjo 8 d. Pagalbos mokytojui ir mokiniui centre vyko rajono mokyklų bibliotekininkų susirinkimas.

Bibliotekininkai aptarė mokslo metų pradžios rūpesčius ir pokyčius, gilinosi į naujai patvirtintą ŠMSM įstatymą „Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriame numatomi mokyklų bibliotekininkų darbo apmokėjimų pokyčiai. „Šaltinio“ progimnazijos bibliotekininkė Danutė Petkuvienė pristatė naujausią informaciją iš bibliotekininkų asociacijos veiklos, supažindino su Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos pasiūlymais dėl nemokamų edukacijų. Tarp dalyvių vyko kolegiškos diskusijos apie darbo sėkmes ir iššūkius.