Lietuvos technologijų mokytojų konferencija – seminaras – pleneras „DARNUMAS TECHNOLOGINIAME UGDYME“

Rugpjūčio 25 – 26 dienomis Tauragėje vyko Lietuvos technologijų mokytojų konferencija – seminaras – pleneras. Tai ilgai planuotas, kelis kartus nukeltas, tačiau sėkmingai įvykęs ir daug dalyvių sulaukęs renginys. Konferencijoje-seminare-plenere dalyvavo gausus būrys technologijų mokytojų iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Šilutės, Plungės, Kaišiadorių, Marijampolės, Raseinių ir Tauragės miestų bei rajonų.

Pirmojoje renginio dalyje, kuri vyko „Šaltinio“ progimnazijoje, dalyviai klausėsi kviestinių lektorių pristatymų. Vilniaus technikos Antano Gustaičio aviacijos instituto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovas Povilas Karalkevičius konferencijos dalyvius supažindino su mėtomų sklandytuvų techninės kūrybos ir aviamodeliavimo galimybėmis. UAB „IN RE“ atstovas Justinas Rubinovas pristatė 3D projektavimo galimybes technologijų pamokose, supažindino su programėle SOLIDWORKS. Kviestinių lektorių pasisakymus papildė turtingi ir naudingi mokytojų praktikų pasidalijimai patirtimi apie naudojamas ir pačių kuriamas darbo priemones, vykdomus technologinės krypties projektus, integruotas ir netradicines pamokas, inžinerinių kompetencijų plėtojimą, STEAM veiklas ir kt.

Antroje renginio dalyje visi dalyviai lankėsi Tauragės industriniame parke veikiančiose įmonėse „Ansell Protective Solutions APS“ (Australija/JAV) ir „Bach Composite Industry“ (Danija). Vėliau visi lankėsi Tauragės pilyje ir jos menėse. Čia vyko susitikimas su Tauragės r. savivaldybės meru Dovydu Kaminsku ir Tauragės apskrities verslininkų asociacijos atstovais. Vyko pristatymas apie Tauragės pramonės istoriją. Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ renginio dalyviai susipažino su modernizuota ekspozicija bei šio krašto istorija.

Trečioji veiklų dalis persikėlė į Mociškių palivarką (Pagėgių savivaldybė, Vilkyškių seniūnija) kuriame renginio dalyviai apsistojo nakvynei. Čia pat vyko edukacinė programa „Mažosios Lietuvos regiono kultūrinis, kulinarinis paveldas“. Vakaras buvo skirtas dienos veiklų refleksijai, kolegialiam bendravimui. Rytojaus dieną čia pat vyko pasakotojos – žolininkės Birutės Normantienės edukacinė programa. Edukaciją papildė renginio organizatorės Audros Paulauskienės autoriniai mokymai „Kokoso ir odos dermė“ bei lektoriaus Povilo Karalkevičiaus paliktų mėtomų sklandytuvų konstravimas ir galimybių bandymai.

Ketvirtoji – pažintinė veiklų dalis visus dalyvius nuvedė į Rambyno kalno regioninį parką. Čia laukė ekskursija po Martyno Jankaus muziejų ir Mažosios Lietuvos paveikslų sodą, pažintis su Rambyno kalnu. Tarp daugybės veiklų mokytojai dar buvo pakviesti dalyvauti nuotolinėje diskusijoje dėl atnaujinamo BUP turinio.

Dviejų dienų veiklos baigėsi Raganų eglės lankymu ir konferencijos – seminaro – plenero refleksija, kuri vyko Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje.

Visi kvalifikacijos tobulinimo renginio dalyviai džiaugėsi puikia galimybe susitikti ir mokytis vieni iš kitų. Dalyvių mintis, renginio pabaigoje apibendrino Henrikas Vaišvila, Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos pirmininkas, kuris teigė, kad „bendrai planuotas renginys ne tik pavyko, bet dar ir lūkesčius pranoko“.

Labai džiugu, kad Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras galėjo būti šio kvalifikacijos tobulinimo renginio organizatorių komandos dalimi.

Pagrindinis renginio organizatorius ir iniciatorius – Audra Paulauskienė, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos technologijų mokytoja ekspertė, aktyvi Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos narė. Įgyvendinti ir organizuoti renginį padėjo Lietuvos technologijų mokytojų asociacija ir jos pirmininkas Henrikas Vaišvila. Detaliai renginį planavo ir organizavo Tauragės PMMC direktoriaus įsakymu patvirtinta tikslinė rajono technologijų mokytojų komanda: „Šaltinio“ progimnazijos mokytojai – Audra Paulauskienė, Jūratė Černeckytė, Albinas Šlimas ir Gintaras Cemnalianskis bei „Versmės“ gimnazijos mokytojos Rasa Leškienė ir Jolita Ječienė.

Organizatoriai dėkingi Tauragės r. savivaldybei už skirtą finansinę paramą.

PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė