Kvalifikacijos tobulinimo programa Kaliningrado mokytojams

Šių metų birželio 6 – 8 dienomis Tauragėje vyko metodinis pažintinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras Kaliningrado srities lietuvių kalbos ir etninės kultūros mokytojams. Seminaro tema: „Tauragės ir Kaliningrado srities ugdymo įstaigų lietuvių kalbos ir etninės kultūros mokytojų bendradarbiavimo ir partnerystės santykių plėtojimas švietimo ir kultūros srityse”. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininko Alekso Bartninko iniciatyva šią programą finansavo LR Švietimo ir mokslo ministerija. Seminaro programą rengė Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro direktorė Vida Mejerienė ir Tauragės rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas.

Dalykinė Karaliaučiaus pedagogų kelionė Tauragės krašte prasidėjo nuo Tauragės rajono savivaldybės mero Sigito Mičiulio priėmimo ir Tauragės krašto pristatymo. Seminaro dalyviai aplankė Tauragės krašto muziejaus ekspozicijas ir susipažino su muziejaus edukacinėmis erdvėmis. Mokytojai lankėsi Tauragės moksleivių kūrybos centre, kur centro direktorė Jolanta Kazlauskienė išsamiai pristatė centro neformaliojo ugdymo patirtį. Kitokių edukacinių erdvių pristatymas vyko ir Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre. Seminaro dalyviai taip pat aplankė Tauragės kaimynystėje esantį Pagėgių kraštą – Bitėnus, Martyno Jankaus muziejų, Rambyno kalną, Bitėnų kapines ir Vydūno kapavietę.

Seminaro baigiamasis renginys vyko Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje. Svečiai iš anapus Nemuno buvo supažindinti su šios mokyklos tradicijomis, stebėjo etnokultūrinį renginį.

Tikimės, kad užsimezgusi partnerystė turės ir tęsinį.

Diskutojame

Tauragės pilyje