KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „POJŪČIŲ PAVEIKSLAS“

Lietuvoje didžiausią atskirtį patiria negalią turintys vaikai. Svarbu tai, kad stipriai mažėjant bendram vaikų skaičiui, negalią turinčių vaikų skaičius nemažėja, priešingai, net šiek tiek išaugo, todėl gruodžio 3d., minint tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną, siekėme atkreipti visuomenės dėmesį į kiekvieną esantį šalia.

Jovarų pagrindinėje mokykloje organizuotos netradicinės kūrybinės dirbtuvės „Pojūčių paveikslas“ Tauragės rajono vaikams, jaunuoliams, turintiems negalią kartu su kitais mokyklos mokiniais – savanoriais.  Į veiklą įsitraukė ir mokinių tėvai.

Dalyviai piešė ant drobės, gaminosi atvirutes, dekoravo akmenukus, dalyvavo kvapų terapijoje, o svarbiausia – buvo kartu. Tik būdami kartu mes galime tikėtis, kad mūsų vaikai užaugs empatiški piliečiai, sugebantys tinkamai elgtis įvairiose socialinėse situacijose.

Dėkojame Tauragės rajono savivaldybei už projekto finansavimą, UAB „Vilkyškių pieninei už saldžias staigmenas, fotografei Indrai Uginčienei, aktyviajai mamytei Ritai Grikšienei bei šokių mokytojui Daivarui Linaburgiui.

Renginį organizavo Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro pedagoginės psichologinės tarnybos  specialioji pedagogė Lina Visockienė, Jovarų pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė Neringa Juščiuvienė.