Klasės valandėlė „Klasės portretas. Mano vieta joje“

2022 m. rugsėjo 21d.  Tauragės „ Versmės“ gimnazijos II kl. mokiniams buvo pravestas meninės saviraiškos užsiėmimas tema: „Klasės portretas. Mano vieta joje“. Šio užsiėmimo tikslas buvo naudojant meno saviraiškos metodus kurti pozityvesnius santykius su savimi ir klasės draugais.

Mokiniai turėjo puikią galimybę laisvai kurti, pabendrauti su klasės draugais bei pasijusti savo klasės dalimi. Mokėsi drauge dalintis patiriamu kūrybos džiaugsmu, priimti save ir kitus tokius, kokie jie yra, atviriau išreikšti savo asmeninius jausmus, drąsiau kalbėti apie save, atrasti asmeninius resursus, gerinančius klasės gyvenimo kokybę bei padedančius sušvelninti patiriamus kasdieninius sunkumus.

Mokiniai suprato, kad nuo jų savijautos priklausys sėkmė moksle, kaip jie sutars su šeima, klasės draugais, mokytojais.