Grupiniai užsiėmimai jaunesniojo mokyklinio amžiaus (1-4 kl.) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre 2022 m. spalio 31 d. vyko paskutinis socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimas jaunesniojo mokyklinio amžiaus (1-4 kl.) mokiniams, turintiems veiklos ir dėmesio sutrikimų. Mokymai vyko nuo 2022 m. rugsėjo 26 – spalio 31 d., pirmadienio vakarais.

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai turėjo puikią galimybę lavinti socialinius įgūdžius, atrado ir išbandė naujų, nepatirtų veiklų.

Kiekvieno užsiėmimo metu mokiniai ugdėsi pažintines, komunikacines, kūrybines bei socialines kompetencijas.

Mokiniai vykdė įvairias veiklas: piešė, lipdė, modeliavo, šoko, žaidė, mokėsi atsipalaidavimo ir nusiraminimo technikų, bendradarbiauti tarpusavyje, stiprino pasitikėjimą savimi.

Kiekvienas mokinys buvo apdovanotas padėkos raštu, vaišinosi naminiu obuolių pyragu bei reiškė nuoširdžią padėką kiekvienam dalyvavusiam mokiniui, mokytojai bei vienai dalyvavusiai mamytei.

Socialinė pedagogė
Inga Stonienė