Bažnyčia mini Pašvęstojo gyvenimo metus

Romos Popiežius Pranciškus skelbdamas naujuosius 2015 liturginius metus kviečia į išmintį, kuri būtų ženklas nuolankaus tvirtumo, pašvęstųjų sugebėjimo elgtis pagal Evangeliją, veikti ir daryti pasirinkimus pagal Evangeliją, nepaklystant įvairiose gyvenimo sferose, kalbėjimo būduose, santykiuose.

Į liturginių metų minėjimą keliais etapais  įsijungė Tauragės rajono tikybos mokytojos  ir rajono mokyklų mokiniai. Vasario mėnesį tikybos mokytojos buvo pakviestos dalyvauti Telšių vyskupijoje , „Žemaitės“ dramos teatre iškilmingoje pašvęstojo gyvenimo metų atidarymo konferencijoje . Kovo – balandžio mėnesius dekanato  metodinio būrelio tarybos narės organizavo du gražius renginius, tai meninį darbų konkursą „Kryžiuje yra išganymas, kryžiuje yra gyvenimas…“ ir renginį  „Į Dievišką kryžių pakėlęs akis…“

„Vaikas ir Kryžius – tai perlas ir deimantas kataliko mokytojo rankose, Didžiausias Jo mokyklos turtas, šeimos brangenybė, Bažnyčios šventenybė“ ( žodž. vyskupo K.Paltaroko). Meninių darbų konkurso tikslai buvo: pagilinti mokinių žinias apie kryžiaus, kaip simbolio reikšmę; ugdyti mokinių kūrybinius – dorovinius įgūdžius. Gražius kūrybinius darbus iš įvairių medžiagų  ruošė dekanato tikybos mokytojos ir  5 – 12 klasių mokiniai, jiems talkino dailės bei technologijų mokytojai. Kiekvienas  mokinių  darbelis padarytas su didžiule meile buvo  įvertintas,  mokiniai bei juos  ruošę mokytojai apdovanoti padėkos raštais. Paroda eksponuojama Tauragės PMMC.

Balandžio 10 d.  Tauragės parapijos namus pripildė  visų mokyklų  mokiniai , dekanato tikybos mokytojos, parapijos dekanas A. Bridikis, kun. Andrėjus, sesės vienuolės iš Kretingos vienuolyno. Gražų ir šiltą renginio scenarijų kūrė tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė , o vesti  padėjo„Aušros“ pagr. m-los 8 kl. mokinė Eglė Zaveckaitė. Skambiomis giesmėmis renginį pradėjo Jovarų pag. m-los merginų ansamblis, vadovė Rima Fominichienė ir  tikybos mokytoja Vanda Nauburienė. Dekanas A.Bridikis sveikino ir džiaugėsi tokia gausa susirinkusių mokinių. Visus dalyvius paragino susikibus už rankų sukalbėti bendruomeninę maldą, po to kalbėjo apie savo kunigystės pašaukimo kelią. Kun. Andrėjus taip pat pasidalino mintimis apie savo pašaukimą. Kretingos švenčiausios širdies  (FMSC) sesė  Brigita ir iš Italijos  sesuo Benemina kalbėjo apie savo tarnystę vaikų ir jaunimo pastoracijoje, mokyklos sielovadoje, parapijos katechezėje, šeimų maldos grupėje, pastoracinę veiklą įvairiose šalyse, pradedant Afrika ir apsistojant Lietuvoje.

    Pašvęstojo gyvenimo metus minėsime iki 2016 m vasario 2 d., tad  rajone bus organizuojami  įvairūs renginiai, vedamos įdomios tikybos pamokos.

Tauragės dekanato Romos katalikų metodinio būrelio pirmininkė Jolanta Lunskienė