B. Baltrušaitytės pėdsakai – ,,Dar būkim… neapaugę žole…“

Birutė Baltrušaitytė – iškili mūsų krašto asmenybė, palikusi gilų literatūrinį pėdsaką gimtinėje, savo kraštiečių širdyse. Spalio 24-ąją, rašytoja, slavų literatūros tyrinėtoja, ilgametė Vilniaus universiteto dėstytoja Birutė Baltrušaitytė-Masionienė būtų šventusi 80-ąjį gimtadienį.

Rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai spalio mėnesį skyrė B. Baltrušaitytės atminimui, jos kūrybos puoselėjimui ir žinių apie iškilią kraštietę perdavimui jaunąjai kartai. Nedažnas jaunosios kartos atstovas yra susipažinęs su šios kraštietės kūryba, ne kiekvienas jaunuolis žino, kodėl Tauragės viešoji biblioteka pavadinta Jos vardu. Todėl mūsų krašto lietuvių kalbos mokytojai sako, kad Birutės Baltrušaitytės kūryboje dažnai galima atrasti istorinių įvykių, kurie vienaip ar kitaip susiję su mūsų kraštu, jos tekstuose dažnai minimi mūsų krašto vietovardžiai, atsispindi sąsajos su Mažąja Lietuva.

Visą spalio mėnesį rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, bendradarbiaudami su mokyklų bibliotekininkais, Tauragės r. savivaldybės B. Baltrušaitytės biblioteka, vedė literatūros pamokas, vykdė projektines veiklas arba organizavo kitus renginius, skirtus iškilios kraštietės atminimui.

Žygaičių gimnazijos vienuoliktokai kartu su lietuvių kalbos mokytoja Giedre Statkuviene ir mokyklos bibliotekininke Vestina Martinkiene įgyvendino projektą, skirtą Tauragės krašto poetės, rašytojos B. Baltrušaitytės gimimo 80-iui paminėti. Vienuoliktokai aplankė Rambyno kalną ir Bitėnų kaimą, kur jų lūpomis skambėjo B. Baltrušaitytės eilės apie Mažąją Lietuvą, jos iškilius lietuvybės puoselėtojus – Vydūną, Martyną Jankų… Vėliau gimnazistai savo kūrybos nuotraukomis iliustravo rašytojos eilėraščių knygą „Lietuvninkų ir prūsų žemėj“. Mokinių darbų paroda papuošė mokyklos erdves ir paskatino kitų klasių mokinius susipažinti su mūsų kraštietės asmenybe ir jos kūryba. Žygaičių gimnazijos jaunesniųjų klasių mokiniai su mokytoja Ramute Beinakeraitiene taip pat susipažino su B. Baltrušaitytės kūryba, savo piešiniais iliustravo skaitytus kūrinius.

Žalgirių gimnazijos mokytojos Rita Marcinkienė, Aristolda Jasevičiūtė, Efrema Bitinienė, Teodora Komarienė, Dalia Čiunkienė, Vida Laurinaitytė savo mokiniams taip pat priminė garbios kraštietės gyvenimo ir kūrybos fragmentus, vedė jiems pamokas „Sugrįžtančioji Birutė Baltrušaitytė“, „Tauragę garsinantys žmonės – pažintis su poete B. Baltrušaityte“, „Žemietės Birutės Baltrušaitytės gyvenimo ir kūrybos pėdsakai“, „B. Baltrušaitytės kūrybinis palikimas“, „Pažinkime savo krašto įžymybes – poetė Birutė Baltrušaitytė“, „B. Baltrušaitytės pėdsakai ,,Dar būkim… neapaugę žole…“.

„Versmės“ gimnazijos mokytojos Nijolė Katauskienė, Ilona Samoškienė, Vitalija Juškevičiutė, Zita Jarašūnienė vesdamos pamokas gimnazistams glaudžiai bendradarbiavo su B. Baltrušaitytės biblioteka. Moksleiviai apžiūrėjo bibliotekos skaitykloje apie B. Baltrušaitytę parengtą parodą „Tyli spalis, mano gimimo mėnuo“, išklausė paskaitą apie šią iškilią asmenybę, diskutavo su bibliotekininkėmis, klausėsi mokytojų pasakojimų apie jos kūrybą. M. Mažvydo progimnazijos mokytojos su mokiniais taip pat susipažino su B. Baltrušaitytės bibliotekoje esančia paroda ir klausėsi bibliotekos kraštotyros bibliografės Laimos Pikčiūnienės pasakojimo apie rašytoją ir jos kūrybą.

Tauragės „Versmės“ gimnazijos gimnazistai su mokytoja Nijole Katauskiene parengė literatūrinę kompoziciją ir pristatė Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos organizuotoje konferencijoje „Tyli spalis, mano gimimo mėnuo“, skirtą Birutės Baltrušaitytės-Masionienės 80-osioms gimimo metinėms paminėti.

„Šaltinio“ progimnazijos bibliotekininkė Danutė Petkuvienė skaitykloje parengė parodą apie B. Baltrušaitytę ir pakvietė mokinius į netradicinę pamoką „Dar būkim… neapaugę žole…“. Supažindino 2a, 2b, 2c, 3c, 4c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8b ir kitų klasių mokinius su rašytojos kūryba. Skaitė ištraukas iš apysakos „Trys pasakojimai apie Skaudą“. Bibliotekininkė mokiniams parodė rašytojos knygas, kuriose pasakojama apie išnykusias gentis – kuršius, prūsus. Skaitė eilėraščių, apsakymų ištraukų, skirtų Tauragei. Kūriniuose atsispindi meilė savajam kraštui, papročiams ir kalbai. Kai kurie „Šaltinio“ progimnazijos mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja Daiva Albrechtiene lankėsi B. Baltrušaitytės bibliotekoje ir dalyvavo įvairiose veiklose. Renginiai vyko ir Birutės Baltrušaitytės aprašytose vietovėse. „Šaltinio“ progimnazijos 5c klasės mokiniai su klasės auklėtoja ir lietuvių kalbos mokytoja Ligita Šaltiene vyko prie Rambyno kalno, kur skaitė ir aptarė rašytojos apsakymo „Trys pasakojimai apie Skaudą“ ištrauką „Kelionė į Rambyną“.

Tarailių progimnazijos mokytoja Rosita Simonavičienė savo mokyklos 6 ir 8 klasių mokiniams vedė pamokas ,,Poetė ir prozininkė iš Tauragės krašto“, jose mokiniai susipažino su B. Baltrušaitytės kūryba. Pamokos skirtos rašytojos Birutės Baltrušaitytės 80-osioms gimimo metinėms vyko arba dar vyks ir  kitose rajono mokyklose.

Šiuo metu visose rajono mokyklose vyksta pasirengimas rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų ir Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro numatytam rajono mokinių meninio skaitymo konkursui „Atmintie karti būk saldi“. Konkursas turėtų vykti šių metų gruodžio 10 d.

Kaip sakė „Šaltinio“ progimnazijos mokytoja Birutė Kelpšaitė – Mozurkevičienė ir „Versmės“ gimnazijos mokytoja Nijolė Katauskienė, „literatūriniame Lietuvos žemėlapyje mūsų rajonas – beveik tuščias lapas“, todėl labai svarbu mylėti ir puoselėti tai, ką turime.

„Tyli spalis, mano gimimo mėnuo.

Snaudžia, galvą padėjęs ant motinos austo rietimo.“ (B. Baltrušaitytė)

Vilma Vaičekauskienė, Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro metodininkė