Autistiškas vaikas namie, darželyje ir mokykloje

2017 m. Maltos ordino pagalbos tarnyba kartu su projekto „Autistiškas vaikas namie, darželyje ir mokykloje“ partnerėmis Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro bei Jovarų pagrindine mokykla įgyvendina Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis remiamą projektą. Projektas tęstinis (2016 m. įgyvendintas projektas „Lietaus vaikai“: pagalbos būdai bei terapija), kadangi iškilo būtinybė plėsti supratimą apie pagalbos teikimo galimybes ugdant autistiškus vaikus. Šiam sutrikimui pastaraisiais metais visuomenė skiria vis daugiau dėmesio, šis reiškinys vis plačiau nagrinėjamas, nes su autistais susiduriame vis dažniau. Todėl tiek tiems, kurių šeimoje auga autistas, tiek tiems, kurie turi jį ugdyti, reikalinga savalaikė metodinė pagalba siekiant sukurti kuo tinkamesnes sąlygas neįgalaus vaiko vystymuisi.

Taigi šio projekto tikslas  inicijuoti tinkamų ugdymo metodų panaudojimą veiklai su autistiškais vaikais šeimoje bei ugdymo įstaigoje.  Tauragės savivaldybės remiamo projekto dėka įsigytos mokymo priemonės „Bendraukime paveikslėliais“, kuriomis galės naudotis visi projekto dalyviai – tiek šeima, tiek ugdymo įstaigos bendruomenė.

2017 m. spalio 30d. pravestas seminaras tėvams bei švietimo pagalbos specialistams „ Įgalinančios edukacinės aplinkos kūrimas, vaiko turinčio autizmo spektro sutrikimą, ugdymo(si) procese“. Seminaro lektorės – Margarita Jurevičienė – Šiaulių „Ringuvos” specialioji mokykla, specialioji pedagogė, metodininkė bei Toma Jokubaitienė – VšĮ „Kokodukas”, vadovė, specialioji pedagogė, logopedė.

IMG_0930