2020 – 2021 m.m. Tauragės rajono dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas

Skelbiame šiais mokslo metais rajone planuojamų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiką. Šis grafikas parengtas pagal Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gabių ir talentingų vaikų ugdymo skyriaus parengtą 2021m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiką (patvirtintas LR ŠMSM 2020 m. lapkričio 11d. Nr. V-1729)

Pažiūrėti grafiką >>>