EDUKACINĖS VEIKLOS UŽSIĖMIMAI

EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI 1-12 kl. mokiniams (vieno užsiėmimo trukmė 45 min.):

1. Robotika kartu su LEGO SPIKE   3-5 kl.  (Mechatronikos IT / Robotikos laboratorija)

2. Robotika kartu su LEGO MINDSTORMS EV3 5-8 kl. ir I-II gimn. kl. (Mechatronikos IT / Robotikos lab.)

3. Pirmieji programavimo žingsniai su Micro:bit ,,Emocijos ir garsas“  5-6 kl. (Mechatronikos IT/Robotikos laboratorija)

4. Mikrovaldiklių Micro:bit ir Arduino UNO  parengimas tiriamosioms veikloms 7-8 kl. (Mechatronikos IT/Robotikos laboratorija)

5. Saulės energijos virsmas į mechaninę energiją 2-4 kl. (Mechatronikos IT / Robotikos laboratorija)

6. Modeliuok savo robotą. Pažintis su LEGO SPIKE. (1-2 kl.) (Mechatronikos IT / Robotikos laboratorija)

7. Pasirengimas tiriamiesiems darbams  – mikrovaldiklių ir jutiklių programavimas (Mechatronikos IT / Robotikos laboratorija)

8. Cheminė mozaika – ikriukai 1-7 kl. (Gamtamokslinė laboratorija)

9. Vanduo ir  tirpumas – chromatografija  3-6 kl.(Gamtamokslinė laboratorija)

10. Jonvabalių švytėjimas / Slaptas laiškas 3-5 kl. (Gamtamokslinė laboratorija) (nuo lapkričio iki vasario)

11. Klimato kaita 3-5 kl. (Gamtamokslinė laboratorija)

12. Pipetavimas 7 kl. (Gamtamokslinė laboratorija)

13. Įdarbink saulės energiją – saulės mechanika 5-7 kl.  (Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorija)

14. Įdarbink vėjo jėgainę 7-10 kl. (Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorija)